מניעת אלימות בבתי הספר

מניעת אלימות בבתי הספר

 
לתמונה מוגדלת

בתחום החינוך תכנית 'עיר ללא אלימות' מתמקדת בנושאים הקשורים להתנהגות אנטי - חברתית ומניעת אלימות בבתי הספר

תמיכה קהילתית במאמצים של בתי הספר לקידום אקלים בטוח

ביישובי 'עיר ללא אלימות' יוזמים ומקדמים פעולות שונות שנועדו להשלים את המאמץ של מערכות החינוך לקידום אקלים ומניעת אלימות בבתי הספר, לספק "נראות" לפעולות החינוכיות בקהילה ולאפשר שילובם של הורים ומתנדבים במאמץ.
במסגרת זו מתבצעות פעולות כמו:
 
 • הרצאות, סדנאות והצגות המיועדות להעלות את מודעות ההורים להתנהגויות סיכון של ילדים ולהקנות להם כלים להתמודדות עימם.
 • הפקה ופרסום של תקנונים בית ספריים והפצתם להורים.
 • העלאת מודעות של הקהילה לתכניות מניעה המבוצעות במוסדות חינוך באמצעות: ערב שיא בהשתתפות הורים, תערוכת כרזות, שלטי חוצות המבוססים על כרזות שיצרו תלמידים, ועוד.
 • הכשרה, ליווי ואמצעים לפעולות התנדבות של הורים לצמצום אלימות בבית הספר (למשל, הפעלת הורים בהפסקות פעילות)
  
 

אמנות עירוניות / קהילתיות

תכנית 'עיר ללא אלימות' מאפשרת ליישובים להוביל אמנה עירונית המבטאת שפה ומסרים אחידים לקידום אקלים בטוח וצמצום אלימות.
יישובים בהם מוסדות החינוך השלימו תהליך של בניית תקנון והטמעתו (בהתאם לאחריותם המעוגנת בחוזר מנכ"ל משרד החינוך), יכולים לגבש אמנה משותפת, המבוססת על העקרונות המשותפים של כל מוסדות החינוך, לרבות הצהרת הגורמים הקהילתיים הנוספים התומכים באמירה הקהילתית. מומלץ כי בתהליך יצירת האמנה,ייקחו חלק אנשי המקצוע ממוסדות החינוך, נציגי הפיקוח, מנהל מחלקת הנוער, מטה 'עיר ללא אלימות' היישובי ונציגים נוספים מהקהילה ומהרשות המקומית.
 
 

הסעות בטוחות

מטה על"א, בשיתוף עם אגף שפ"י, אגף הסעות ואגף בטיחות במשרד החינוך, חברו יחדיו על מנת לגבש סל של תכניות המיועדות להתמודדות עם תופעת האלימות בהסעות תלמידים לבתי הספר.
במסגרת זו מקדמת על"א פעולות כדוגמת: ליווי מבוגר בהסעות, הכשרות נהגים, הפקת תקנונים להתנהגות בהסעות, וועדות מועצתיות לתגובה לאירועי אלימות, תמיכה בהכשרת "נאמני הסעות" מקרב התלמידים, התקנת מצלמות באוטובוסים, ועוד.
 
 

מוגנות בית ספרית 

תכנית המוגנות היא תכנית ליבה המופעלת בכל הרשויות של עיר ללא אלימות ופועלת בכמה מישורים במקביל. התכנית פועלת בהדרגה בכל בתי הספר היסודיים, חט"ב וחט"ע בעיר ובכל המגזרים.
 
שלא כתכניות אחרות למניעת אלימות, תכנית המוגנות אינה מתמקדת רק באירועי אלימות חריגים או בתלמידי הקצה המאתגרים, אלא בכלל באי בית הספר ובאווירה בית ספרית כוללת. התכנית פועלת בבתי הספר בתיאום ובשיתוף מלא של משרד החינוך, ושל אגף שפ"י (שירות פסיכולוגי יעוצי) האמון על מניעת אלימות במשרד החינוך.
 
מטרת התכנית היא יצירת תחושת מוגנות והגברת תחושת הביטחון של התלמידים, המורים וההנהלה ויצירת תנאים המאפשרים סביבת לימודים בטוחה, באמצעות השבת הסמכות למורה ולמחנך.
 
דרכי הפעולה העיקריות של תכנית המוגנות:
 
 • מנחה עירוני של עיר ללא אלימות - בכל עיר ממונה מנחה עירוני בתחום החינוך, המכונה גם 'מנחה מנחים'. תפקידו לרכז את כלל פעילות המוגנות בבתי הספר בעיר מטעם הרשות ותכנית 'עיר ללא אלימות'. במסגרת תפקידו, המנחה מקשר בין הנהלות בתי הספר למפקחי המחוזות ולמשרד החינוך ולמטה המקצועי של תכנית 'עיר ללא אלימות'; מרכז פעילויות מוגנות ברמת הרשות (אמנה עירונית, ועדת משמעת עירונית וכיו"ב) ועוד. 
    
 • מדריך עיר ללא אלימות בבית הספר - 'עיר ללא אלימות' ממנה מדריכים בבית הספר (שאינם מסגל בית הספר) אשר מהווים גורם סמכות פורמאלי ובלתי פורמאלי ותפקידם לסייע בשמירה על המשמעת. המדריך הינו לרוב בעל ניסיון בחינוך הבלתי פורמאלי.  ראו כאן - פירוט נוסף על תפקיד מדריך המוגנות של עיר ללא אלימות בבית הספר.
    
 • אמנת חינוך עירונית - השלב הראשון בבניית שפה חינוכית עירונית היא בניית אמנה חינוכית עירונית מתכללת, אשר נכתבת בשיתוף של כל הגורמים הרלוונטיים: הנהלות וצוותי בתי הספר, נציגות ההורים ומועצת התלמידים. האמנה היא מעין הצהרת כוונות משותפת הקוראת לאפס סובלנות לאלימות. 
   מעבר לרמה ההצהרתית, יהיו באמנה העקרונות העירוניים לגבי התנהגות אנטי חברתית, מדרגי ענישה, חוקי "בל יעבור" והיא תותאם למסגרות החינוכיות השונות בעיר (ערבי, דתי, ממ"ד, ממלכתי ועוד) על-מנת שתיושם בצורה אפקטיבית בשטח. האמנה מקבלת מעמד משמעותי בעיר ונחתמת בטקס חגיגי בראשות ראש העיר ומנהל אגף החינוך.

 

 • ועדת משמעת עירונית – ועדה עירונית הנותנת מענה עירוני לבעיות אלימות חריגות בבית הספר כחלק מתפיסה של תגובה מהירה והחלטית של אפס סובלנות לאלימות. 
  הועדה מיועדת לתת גיבוי מקצועי לצוותי החינוך ולהשמיע את קולה של הקהילה כולה במקרי אלימות קיצוניים המתרחשים במערכת החינוך. הועדה מתכנסת על-פי צורך במקרים חריגים. במסגרת הועדה מתקבלות החלטות ביחד עם הורי התלמיד לגבי המשך ההתערבות מבחינה חינוכית וטיפולית במידת הצורך. הרכב הועדה משתנה על-פי צרכי הרשות והעניין וכולל כאמור את הורי התלמיד ובדרך כלל את הפונקציות הבאות: מנהל מחלקת החינוך בעיר, שפ"ח עירוני, פיקוח משרד החינוך, מנהל ויועץ בית ספר, מנהל תכנית 'עיר ללא אלימות' בעיר, נציגות מחלקת הרווחה ועוד.
 

 

 

עוד באותו נושא:

 
 
 
 
 
 
 
  
שלח לחבר
שלח לחבר