עיר ללא אלימות
מובילים יחד יוזמה לגלישה בטוחה ומונעים את הבריונות ברשת!
מניעת אלימות בבתי הספר
בתחום החינוך תכנית 'עיר ללא אלימות' מתמקדת בנושאים הקשורים להתנהגות אנטי - חברתית ומניעת אלימות בבתי הספר
מעורבות בקהילה
שיתוף הקהילה במאמצים למיגור ולמניעת אלימות היא נדבך חשוב בתכנית עיר ללא אלימות. כיצד ניתן לקחת חלק במאמץ הלאומי למאבק באלימות?
שבוע המאבק באלימות כלפי נשים
אלימות כלפי נשים היא תופעה חברתית רחבה. לא קשורה למוצא אתני, למצב סוציואקונומי או לרמת ההשכלה של המעורבים.
בכותרות
השימוש הגובר באינטרנט, ברשתות החברתיות ובאפליקציות השונות במכשירים הניידים בשנים האחרונות, הביא להתרחבותה של תופעת האלימות והבריונות ברשת ולהעלאת המודעות לגלישה בטוחה באינטרנט.
המתנדבים, בני 21 ועד 28 שעמדו במיונים, ישרתו במשך כשנתיים לפחות במערך הביטחון העירוני במסגרת תכנית 'עיר ללא אלימות'.
ערוץ עיר ללא אלימות
עדכונים מהפייסבוק