עיר ללא אלימות
גלישה בטוחה ברשת
מובילים יחד יוזמה לגלישה בטוחה ומונעים את הבריונות ברשת!
מניעת אלימות בבתי הספר
בתחום החינוך תכנית 'עיר ללא אלימות' מתמקדת בנושאים הקשורים להתנהגות אנטי - חברתית ומניעת אלימות בבתי הספר
מעורבות בקהילה
שיתוף הקהילה במאמצים למיגור ולמניעת אלימות היא נדבך חשוב בתכנית עיר ללא אלימות. כיצד ניתן לקחת חלק במאמץ הלאומי למאבק באלימות?
שבוע המאבק באלימות כלפי נשים
אלימות כלפי נשים היא תופעה חברתית רחבה. לא קשורה למוצא אתני, למצב סוציואקונומי או לרמת ההשכלה של המעורבים.
בכותרות
תכנית 'עיר ללא אלימות' בבית שמש ואגף הרווחה מפעילים את המרכז הרב תחומי לשלום המשפחה בעיר.
הכנס השנתי של תכנית 'עיר ללא אלימות' ו'השיטור העירוני' נערך באשדוד ועסק בנושא 'הרשתות החברתיות והשיח הציבורי בישראל'
ערוץ עיר ללא אלימות
עדכונים מהפייסבוק